Surat Al Fatihah - Betekenis, lezen en ingrediënten

de betekenis van al fatihah

De betekenis van de letter Al Fatihah is de openingsletter van de Koran, het eerste vers betekent de naam van Allah, de Meest Genadevolle, de Meest Genadevolle.

Surah al-fatihah is het openingshoofdstuk in de Koran. Deze soera werd geopenbaard in Mekka en bestaat uit 7 verzen en de eerste soera die een persoon in elke gebedscyclus leest.

Deze Surah heeft vele namen, waaronder Ummul-Kitab (hoofdboek) of Ummul-Quran (moeder Quran), de moeder van alle Al-Quran.

Een andere naam is As-sab'ul Matsani (zeven die worden herhaald) omdat het aantal soerah al-fatihah 7 verzen is die herhaaldelijk in gebed worden gereciteerd, Asy-Syifa of Ar-Ruqyah.

Samen lezen met vertalingen van Surah Al-Fatihah

Paragraaf 1

de betekenis van al fatihah

'bismillahir rahmanir Rahim'

Betekenis: in de naam van Allah, de Genadevolle, de Genadevolle.

Paragraaf 2

de betekenis van al fatihah

'Alle lof komt toe aan Allah, de Heer der Werelden'

Betekenis: Alle lof zij Allah, God roept alle werelden uit.

Paragraaf 3

de betekenis van al fatihah

'ar-raḥmānir-raḥīm'

Betekenis: de meest barmhartige, meest barmhartige.

Vers 4

'Soeverein van de dag van het oordeel'

Betekenis: wie controleert de dag van wraak.

Vers 5

'iyyāka na'budu wa iyyāka nasta'īn'

Betekenis: alleen voor jou kan ik dienen en alleen voor jou kan ik om hulp vragen.

Vers 6

'ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm'

Betekenis: laat ons het rechte pad zien

Vers 7

'ṣirāṭallażīna an'amta' alaihim gairil-magḍụbi 'alaihim wa laḍ-ḍāllīn'

Betekenis: (namelijk) de weg van degenen aan wie U genoegen hebt geschonken, niet (de weg) van degenen die boos zijn, en niet (ook de weg) van degenen die op een dwaalspoor zijn.

Inhoud van Surah

Ummul Qur'an (de moeder van de Qur'an) is een andere naam die de Koran draagt. Waarom is dat?

Omdat de inhoud van de zeven verzen de essentie van de Koran is, inclusief aqidah, aanbidding, sharia, geloof in de laatste dag, geloof in het nobele karakter van Allah, eenheid in aanbidding, evenals verzoeken om hulp door gebed.

De inhoud van de soera al-fatihah omvat:

 • Eerste en derde couplet

  Allah vertrouwen met al zijn grote kwaliteiten.

 • Tweede vers

  Geloven dat Allah Zijn liefde heeft uitgestort en het universum heeft geschapen en beheerst. Omdat Allah de Heer van de natuur is.

 • Vierde vers

  Geloven dat alleen Allah de laatste dag kent en bepaalt.

 • Het vijfde couplet

  Geloven dat er geen andere Essentie is die aanbeden moet worden en om hulp gevraagd moet worden behalve Allah SWT. Dit vers bevat dus oprechtheid, onderwerping en totaliteit.

 • Zesde en zevende verzen

  Mensen zouden moeten leven door al Zijn geboden te gehoorzamen en al Zijn verboden te vermijden, zodat Allah Zijn volk altijd op de juiste en gemakkelijke manier zal tonen.

Lees ook: Gebed om de compleet zieken te bezoeken (en de betekenis ervan)

Hopelijk zullen de lezing en betekenis van de Al-Fatihah-brief onze daden van aanbidding zijn die gezegend zijn door Allah SWT en zijn beloning zullen ontvangen.

Hopelijk lezen we de brief van Al-Fatihah altijd voor het eerst als we iets gaan doen. En laten we onszelf vertrouwd maken om elke keer de Koran te lezen, aangezien onze routinematige daden die God wil, ons in het hiernamaals zullen redden. Amen.