15+ voorbeelden van drugsvrijverklaring, niet getrouwd, enz.

voorbeeldverklaring brief

Voorbeeld van een verklaringbrief - Een verklaringbrief wordt vaak gebruikt als voorwaarde voor het registreren van een belangrijke gebeurtenis die officieel van aard is.

Geschreven bestanden worden vaak gebruikt voor vereisten bij het registreren van een officieel evenement. Een van de geschreven bestanden is een zelfverklaring. Daarom zullen we grondig bespreken wat een zelfverklaring is en voorbeelden.

Definitie

Voordat we een verklaringbrief afleggen, moeten we eerst weten wat een zelfverklaring is. Kortom, een verklaringbrief is een brief geschreven door iemand die persoonlijke identiteit en informatie bevat over het al dan niet hebben van iets gedaan.

Bovendien kan een verklaringbrief ook de bereidheid of het vermogen van de auteur uitleggen om iets te doen zonder tussenkomst van anderen.

Meestal moet het certificaat vergezeld gaan van een zegelrecht. Dit is bedoeld zodat de informatie die door de auteur is geschreven echt kan worden verantwoord.

Doel van de Statement Letter

De verklaringbrief is opgesteld met een duidelijke bedoeling of doel. Het doel van een verklaringbrief in het algemeen is om een ​​verklaring over een kwestie van de ene partij aan een andere partij te geven.

Er zijn echter verschillende andere doelen bij het maken van een verklaringbrief. Deze doelstellingen zijn:

  1. Als aanvulling op de indieningsvereisten om de onderwijsperiode of dienstperiode bij bepaalde instellingen te halen.
  2. Geef informatie over ondergeschikten.
  3. Maak het gemakkelijk om de inhoud van inkomende brieven te selecteren.

Voorbeeldverklaring brief

Het volgende is een verzameling voorbeeldverklaringbrieven zodat u gemakkelijker kunt begrijpen wat een verklaringbrief is.

Verklaring dat er geen drugs worden gebruikt

VERKLARING BRIEF

Ik, ondergetekende hieronder:

Naam: Rudi

Adres: Karang Asem

KTP-nummer: 357990976899

verklaar hierbij dat ik:

1. Nooit betrokken geweest bij het gebruik van verdovende middelen of andere verslavende middelen.

Lees ook: Parabenen zijn: ingrediënten, gebruik en impact

2. Absoluut nooit betrokken bij activiteiten om verdovende middelen te gebruiken, op de markt te brengen of te distribueren.

3. Nooit ontslagen of ontslagen uit mijn status als werknemer bij het bureau waar ik eerder werkte.

4. Niet als leden of als bestuurders betrokken bij de activiteiten van politieke partijen.

Dit is de verklaring die ik strikt heb opgesteld als een vereiste om de toegangstest voor de zeilschool af te leggen. Ik ben bereid de juridische consequenties te aanvaarden als deze zelfverklaring later niet klopt.

Yogyakarta, 12 oktober 2015

Rudy

(handtekening op zegelrecht):

Verklaringbrief werkt niet

LETTER OF STATEMENT WERKT NOG NIET

Ik, ondergetekende hieronder:

Naam: ………………………………………………………….

Geslacht: …………………………………………………………….

Geboortedatum : …………………………………………………………….

Inwoner : …………………………………………………………….

Religie: …………………………………………………………….

Beroep: …………………………………………………………….

Nee. ID-KAART : …………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………….

Hierbij naar waarheid verklaarend dat ik tot nu toe niet heb gewerkt.

Daarom schrijf ik deze verklaringbrief en onderteken ik deze op de juiste manier in een gezonde gemoedstoestand en lichaam en zonder enige dwang van welke partij dan ook. Als in de toekomst deze verklaringsbrief niet waar is of de informatie die ik verstrek onjuist is, ben ik bereid om vervolgd te worden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen zonder de Village Village ……………… .. of de District Party ……………… te betrekken

…………., ……………………………….

Wie weet, wie zegt,

Getuige I: ………………… .. [Stamp 6000]

Getuige II: ………………… .. ………………………………

Overzicht crediteuren

SCHULDVERKLARING

Ik, ondergetekende hieronder:

Naam: Rudy

Nee. KTP: 7654383872772112

Adres: Jalan Mangi 67 Surakarta

Verklaar hierbij:

  1. Dat ik op 27 april 2017 geld heb geleend van broer Abdul Rosyid ten bedrage van Rp. 30.000.000 (dertig miljoen roepia) en beloofde de lening binnen 60 (zestig) dagen of op 28 juni 2017 terug te betalen;
  2. Dat, als ik op de vervaldag mijn lening niet aan Abdul Kodir heb terugbetaald;
  3. Dat vraag ik hierbij om verlichting van broeder Abdul Rosyid zodat hij uitstel kan krijgen om mijn lening af te kunnen betalen. De deadline is nog eens 60 (zestig dagen) of is verschuldigd op 27 augustus 2017;
  4. Dat, als ik de lening niet kan afbetalen volgens de datum van de verlenging van de tijd om de schuld af te betalen, ik bereid ben wettelijk verantwoordelijk te zijn voor deze kwestie.
Lees ook: 20+ voordelen van aloë vera voor gezondheid en schoonheid

Daarom heb ik deze Statement Letter opgesteld zonder enige dwang of druk van verschillende partijen.

Medan, 17 juni 207

Sgd

Irwansyah:

Eigendomsverklaring van activa
Asset Ownership Letter
Verbintenisverklaring
Voorbeeld belofte brief
Drugsvrije brief
Drugsvrije brief
Verklaring van goed gedrag
Brief van goed gedrag
Ongehuwde verklaring brief
Ongehuwde verklaring brief
Verklaring van permanente educatie
Verbintenisverklaring
Verklaring van de school

BRIEFHOOFD

BRIEF VAN VERKLARING

NEE. : B.11-00056 / TU / KET / IV / 2015

Ondergetekende hieronder:

Naam: Sri Kulastmi, Mpd

Functie: directeur

NIK: 777766665554444

Dit verklaart dat:

Naam: Amin Hermansyah

Naam vader: Ismail Habibi

Adres: Jalan Jambu Mente No 14 Bali

Is echt een leerling van klas 8A van SMAN 4 Bali

Zo is het certificaat gemaakt om correct te worden gebruikt.

Bali, 16 april 2015

Vriendelijke groeten,

Schoolhoofd

Wahyuningsih, Mpd

NIK: 777766665554444:

CPNS Statement Letter
CPNS Statement Letter
Verklaring van samenwerking
Verklaring inzake zakelijke samenwerking
Niet-PKP-verklaring
Niet PKP-brief
Certificaat van echtheid van documenten
Document van authenticiteit
Certificaat van onvermogen
Certificaat van onvermogen

Dit zijn enkele voorbeelden van statement letters die vaak worden gebruikt. Hopelijk kan het voor jullie allemaal nuttig zijn.