Rock Cycle: definitie, typen en het proces van zijn vorming

rock cyclus

De gesteentecyclus is een proces dat illustreert dat gesteente wordt gevormd door het proces van het veranderen van magma.

Het proces van het vormen van de planeet Aarde kan niet los worden gezien van de rol van rotsen. Het proces van het verweren van de rotsen markeert het begin van het leven.

Net als de natuurwet kunnen elementen niet gecreëerd of vernietigd worden, maar getransformeerd in andere vormen.

Er zijn verschillende soorten rotsen die om ons heen zijn. Deze rotsen blijven gelijktijdig veranderen en ondergaan een rotscyclus.

Definitie

rock cyclus

Rotsen zijn vaste objecten die van nature zijn gemaakt van mineralen of mineraloïden. In de vormingscyclus ondergaan rotsen een gebeurtenis die bekend staat als de rotscyclus.

De gesteentecyclus is een proces dat illustreert dat gesteente wordt gevormd door het proces van het veranderen van magma. Wanneer magma uit de ingewanden van de aarde komt, wordt de magmavloeistof bevroren onder invloed van het weer.

Van het bevroren magma is dan bekend dat het stollingsgesteente wordt, vervolgens sediment, sedimentair gesteente en metamorf gesteente en uiteindelijk weer terugkeert naar magma.

Het proces van het maken van gesteente vereist een kort of lang proces en een tijd van wel miljoenen jaren. Dit wordt beïnvloed door verschillende natuurlijke factoren zoals weer, lucht, druk, temperatuur en diverse andere factoren.

Type gesteente

rock cyclus

De uitleg van deze cyclus heeft betrekking op de steensoort. De gesteentecyclus verklaart de relatie tussen de soorten gesteente waaruit de aardlagen bestaan, namelijk stollingsgesteenten, sedimentair gesteente en metamorfe gesteenten.

Het volgende is een verdere beschrijving van gesteentesoorten.

1. Bevroren rots

De definitie van stollingsgesteente is gesteente dat afkomstig is van vloeibaar magma dat een bevriezingsproces ondergaat.

Soorten stollingsgesteente op basis van het vriesproces

Op basis van de plaats van het invriesproces is de cyclus van stollingsgesteente verdeeld in drie:

a. Diepgevroren gesteente (plutonisch of opdringerig)

Is een stollingsgesteente wanneer het proces plaatsvindt ondergaat een bevriezingsproces diep in het aardoppervlak. Het proces van het vormen van diepe stollingsgesteenten is erg traag.

b. Stollingsgesteente

Is een stollingsgesteente wanneer de procesfasen plaatsvinden, het vriescyclusproces vindt plaats dicht bij de lagen van de aardkorst.

Lees ook: VOLLEDIGE windrichting + bepalen en profiteren

c. Externe stollingsgesteente (vulkanisch of extrusief)

Is een soort stollingsgesteente met een bevriezingsproces op het aardoppervlak.

Soorten stollingsgesteente op basis van silicaat- of kwartsgehalte

 • Zuur bevroren rotsen (granitis)

  Bevat  hoge SiO 2- mineralen, terwijl lage MgO-mineralen

 • Stollingsgesteente tussenproducten (Andetis)

  Er zijn  relatief uitgebalanceerde mineralen SiO 2 en MgO

 • Basis stollingsgesteenten (basalt)

  Bevat  lage SiO 2 -mineralen, terwijl hoge MgO-mineralen

2. Afzettingsgesteenten

Dit type sedimentair gesteente is een stollingsgesteente dat in zijn cyclus een proces van verwering, erosie en afzetting ondergaat onder invloed van het weer. Bovendien wordt het gesteente door natuurlijke krachten zoals water, wind of gletsjers getransporteerd en vervolgens op een lagere plaats afgezet.

Soorten sedimentair gesteente op basis van het vormingsproces

Gebaseerd op het proces van zijn vormingscyclus, is deze rots als volgt in drie delen verdeeld.

een. Klassiek sedimentair gesteente

Deze gesteenten ondergaan alleen een mechanisch cyclisch proces zonder een chemisch kringloopproces te ondergaan, omdat de plaatsen waar ze worden afgezet nog steeds dezelfde chemische structuur hebben.

b. Chemisch sedimentair gesteente

Chemische soorten sedimentair gesteente ondergaan een chemisch kringloopproces. Zo ondergaan gesteenten alleen veranderingen in de chemische samenstelling. Het chemische kringloopproces dat plaatsvindt is CaCO3 + H2O + CO2 Ca (HCO3) 2.

c. Organisch sedimentair gesteente

In het proces van de afzettingscyclus worden organisch sedimentair gesteente beïnvloed door andere organismen zoals planten en dieren.

Soorten sedimentair gesteente op basis van de plaats van afzetting

Op basis van de plaats van afzetting kunnen sedimentair gesteente als volgt in vier delen worden verdeeld.

 • Mariene sedimentaire gesteenten (zee)

  Het is een soort sedimentair gesteente waar het tijdens de cyclus in de zee wordt afgezet.

 • Fluviaal (rivier) sedimentair gesteente

  Inclusief het type sedimentair gesteente waar tijdens de cyclus het afzettingsproces in de rivier plaatsvindt

 • Afzettingsgesteenten Theistrik (land)

  Een type sedimentair gesteente waarin de afzetting van de cyclus op het land plaatsvindt

 • Limnik sedimentair gesteente (moeras)

  Sedimentair gesteente, waar het gesteente tijdens de cyclus in het moeras wordt afgezet

Lees ook: 20+ nationale helden: namen, biografieën en afbeeldingen [LAATSTE]

Soorten sedimentair gesteente op basis van de kracht van het transport

Op basis van de transportkracht kan sedimentair gesteente als volgt in vier delen worden verdeeld.

 • Lucht / Aeolis sedimentaire gesteenten (windenergie)

  Opgenomen in sedimentair gesteente waarvan de processen worden beïnvloed door de windcyclus

 • Glaciale sedimentaire gesteenten (ijskracht)

  Afzettingsgesteenten waarvan de processen worden beïnvloed door ijs

 • Sedimentaire gesteenten Aqualis (waterkracht)

  Het is een sedimentair gesteente waarvan het fabricageproces wordt beïnvloed door water

 • Marine Sedimentary Rocks (zeewaterkracht)

  Inclusief sedimentair gesteente waarvan de processen worden beïnvloed door de zee

Metamorfe gesteenten

Er is een stijging van de temperatuur en een stijging van de druk, een mengsel van gassen, die gelijktijdig optreedt tijdens het proces van het maken van sedimentair gesteente. de soorten metamorfe gesteenten zijn onder meer:

Metamorfe gesteentesoorten zijn gebaseerd op hun vormfactoren

een. Cataclastisch metamorf gesteente

Het is een soort metamorf gesteente dat mechanische vervorming ondergaat, namelijk twee rotsblokken die van elkaar zijn verschoven langs de breukzone. Dit type wordt zelden gevonden.

b. Neem contact op met metamorf gesteente

Contact metamorfe gesteentesoorten zijn gesteentesoorten die voorkomen in de buurt van het binnendringen van magma of stollingsgesteente met hoge temperaturen en op een kleine bedekking. Het resulterende gesteente is vaak fijnkorrelig gesteente zonder foliation.

c. Dynamo metamorfe gesteenten (regionale metamorfose)

Het metamorf gesteente van het dynamo-type wordt gevormd door drukfactoren en wordt gedurende lange tijd gevormd uit kleisedimenten die lange tijd met rotsen erboven zijn afgezet. Bijvoorbeeld leisteen (leisteen), leisteen en gneis.

d. Metamorf gesteente contact pneumatalitis

In het contact metamorf gesteente type, is er de toevoeging van andere materialen wanneer het contact metamorf gesteente verandert en dynamo. Kwarts wordt bijvoorbeeld topaas.


Dus de uitleg van de rotsen omvat de definitie, het type gesteente en het proces van voorkomen. Zou handig kunnen zijn.