Inzicht in en stappen van de wetenschappelijke methode

De wetenschappelijke methodestap

De wetenschappelijke methodestappen zijn stappen in het werk van de onderzoeker om een ​​bestaand probleem op te lossen. Kortom, zo.

Inmiddels is volgens het Schaum naslagwerk uitgelegd dat de wetenschappelijke methode dat wel is

Stage in het routinewerk van actieve wetenschappers die zich laten leiden door de nieuwsgierigheid naar hun vermogen om sequenties en relaties tussen bestudeerde verschijnselen te bestuderen.

Stap voor stap wetenschappelijke methode

Stap voor stap wetenschappelijke methode

In de praktijk worden de stappen van de wetenschappelijke methode op de volgende manier uitgevoerd:

1. Definieer het probleem

De eerste stap van elk onderzoek of onderzoek is het bepalen van het op te lossen probleem. Het probleem moet duidelijk worden omschreven.

Bij het formuleren van een probleem moet met een aantal zaken rekening worden gehouden, namelijk:

  • Het probleem moet worden uitgedrukt als een vraagzin
  • De formulering van het probleem moet kort, beknopt, duidelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn.
  • De probleemstelling moet een probleem zijn dat kan worden opgelost.

2. Ontwikkel een theoretisch kader

Het theoretisch kader is een tijdelijke verklaring van het symptoom of probleem en het te onderzoeken object.

Een onderzoeker (wetenschapper) moet de theorieën over objecten kennen.

De te bestuderen objecttheorie kan worden verkregen door gebruik te maken van referenties of leesbronnen, zoals boeken, wetenschappelijke tijdschriften, wetenschappelijk bulletin of eerdere onderzoeksresultaten.

3. Verzamel gegevens

Onderzoekers hebben gegevens nodig om hun hypothese te verifiëren. Deze gegevens, de feiten die worden gebruikt om de hypothese te testen, moeten worden verzameld.

Technieken voor gegevensverzameling zullen verschillen afhankelijk van het geselecteerde probleem en de gebruikte methode.

Een zoekopdracht maakt bijvoorbeeld gebruik van een experimentele methode, gegevens worden vervolgens verkregen uit experimentele grafieken die door de onderzoeker zijn gemaakt. Met behulp van historische methoden of normatieve onderzoeken worden gegevens verkregen door vragen rechtstreeks aan respondenten te stellen of door vragen te gebruiken.

Lees ook: 17+ Voordelen van Nature Republic of Aloe Vera (Compleet)

4. Organiseer, analyseer en geef interpretatie

Nadat de gegevens zijn verzameld, verzamelt de onderzoeker de gegevens voor analyse.

Voordat de analyse is voltooid, worden de gegevens eerst verzameld om de analyse te vergemakkelijken.

Gecompileerde gegevens kunnen de vorm hebben van tabellen of code voor computeranalyse. Nadat de gegevens zijn geanalyseerd, is het nodig om een ​​interpretatie of interpretatie van de gegevens te geven.

5. Trek conclusies

Bevindingen zijn doelen die tijdens het onderzoeksproces worden bereikt. De conclusie moet verband houden met de hypothese, als de hypothese waar is om te worden aanvaard of verworpen.

Of de verkregen onderzoeksresultaten algemeen of alleen onder bepaalde voorwaarden van toepassing zijn. Daarnaast suggesties voor wat te tekenen en onderzoeksresultaten. Zoveel beschrijvingen van de stadia van de wetenschappelijke methode.

Referentie

  • Stap van wetenschappelijke methoden - Science Buddies
  • Wetenschappelijke methode - Wikipedia
  • 6 stappen van wetenschappelijke methode
Dit artikel is een bijdrage van een bijdrage. De inhoud van het artikel is geheel de verantwoordelijkheid van de inzender.