Het hoofdidee / hoofdidee is ... (Definitie, typen en kenmerken) VOLLEDIG

het belangrijkste idee is

Het hoofdidee of hoofdidee is een basisidee of een kerndiscussie die in de paragraaf wordt geschreven. Het hoofdidee wordt het basisidee van het ontwikkelen van een alinea.

In een paragraaf kunnen we de hoofdgedachte vinden in een hoofdzin die het onderwerp van discussie is.

Soorten ideeën

Over het algemeen bestaat een paragraaf uit hoofdideeën en verklarende ideeën. Een verklarend idee is een zin die is ontwikkeld om het hoofdidee uit te leggen.

Ondertussen is het hoofdidee het hoofdidee van een alinea. Het belangrijkste idee ligt meestal aan het begin van een zin die een deductieve alinea wordt genoemd of aan het einde van een zin die een inductieve alinea wordt genoemd . Er zijn ook paragrafen met een hoofdgedachte aan het begin van de zin en aan het einde van de zin die een gemengde paragraaf wordt genoemd .

het belangrijkste idee is

Kenmerken van de belangrijkste ideeën

We kunnen het hoofdidee gemakkelijk vinden. Dit komt omdat het hoofdidee de volgende kenmerken heeft:

  1. Bestaat uit één volledige zin die op zichzelf staat.
  2. Gevormd zonder voegwoorden of overgangen.
  3. Gerangschikt over de belangrijkste probleemonderwerpen die verder kunnen worden uitgelegd.
  4. Zorg voor duidelijke zinnen zonder dat er andere zinnen aan verbonden zijn.
  5. De hoofdgedachte die aan het einde staat, wordt over het algemeen aangeduid met het woord (dus de conclusie, dus en zo).

Hoe u het hoofdidee of hoofdidee kunt vinden

We kennen de kenmerken van het hoofdidee al, zodat we het hoofdidee van een alinea gemakkelijk kunnen vinden. Er zijn echter twee tips om het hoofdidee te vinden, namelijk door:

1. Lees aandachtig

We hoeven de algemene focus van een passage niet te lezen. Het hoofdidee is het onderwerp van de bespreking van een alinea, dus we hoeven alleen te weten wat er wordt besproken uit de alinea's die we lezen door uit te zoeken welke zinnen geen andere zinnen verklaren.

Lees ook: Functies van het bovenbeen (VOLLEDIG) + Structuur en tekeningen

2. Zoek de hoofdzin

Het volgende is om de locatie van de hoofdzin te bepalen. Na zorgvuldig een passage te hebben gelezen en de betekenis van de lezing te kennen, kunnen we de locatie van de hoofdzin van een alinea achterhalen.

Over het algemeen staat de hoofdzin aan het begin of aan het einde van een alinea. De hoofdzin is echter niet altijd de eerste zin van een alinea.

Daarom kunnen we de hoofdzin vinden door een alinea zorgvuldig te lezen voordat we de hoofdzin bepalen. Nadat we de hoofdzin hebben gevonden, kunnen we indirect het hoofdidee van een alinea kennen.

hoofdidee bepaalt het hoofdidee

Voorbeeld van het bepalen van het hoofdidee of hoofdidee

Voorbeeld van een afleidende alinea

Generaal Khalid bin Walid is de commandant die zijn hele carrière nooit heeft verloren als leider van het leger op het slagveld . Hij heeft de titel "God's Unsheved Sword". In een oorlog versloeg hij ooit het Byzantijnse leger met een leger van 240.000. Hoewel de moslimtroepen die hij op dat moment leidde slechts 46.000 mensen telden. Met zijn zorgvuldige strategie kon de strijd echter gemakkelijk worden gewonnen. De vijandelijke troepen renden weg.

Voorbeeld van een inductieve paragraaf

Literaire werken zijn het resultaat van de verbeeldingskracht van de auteur. De auteur moet zijn fantasie de vrije loop laten, zodat zijn werk van hoge kwaliteit is. Zonder de verbeeldingskracht is het voor een schrijver onmogelijk om een ​​literair werk van hoge waarde te creëren. Daarom is verbeeldingskracht een belangrijk aspect bij het maken van literaire werken.

Voorbeeld van gemengde alinea's

Enkele tips om te studeren voor het Nationaal Eindexamen (UAN) . Leer nooit "geïmproviseerd". Dit betekent studeren de dag voor het tentamen. Leer van nu af aan. Leren is effectief als je een verzameling vragen leert. Dit kan door de vragen in het vragenverzamelingsboek te beantwoorden. Pas het aan en beoordeel het dan. Vervolgens wordt in boeken gezocht naar materiaal dat niet beheerst wordt. Daarom is het beter voor de docenten om tips over leren te delen vóór de UAN.