Bevolkingspiramide (definitie, soorten en voordelen)

de bevolkingspiramide is

De bevolkingspiramide is een grafiek die bevolkingsgegevens presenteert op basis van leeftijd, geslacht en oppervlakte van een bevolking.

Voordat we de bevolkingspiramide gaan bestuderen, is het beter als we de samenstelling van de bevolking kennen. Wat is de samenstelling van de bevolking?

De samenstelling van de bevolking is een bevolkingsgroepering op basis van bepaalde criteria en doelstellingen, zo wordt een populatie gegroepeerd op:

 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Opleidingsniveau
 • Beroep
 • en anderen

Het doel is dat we een goede samenstelling kennen om toekomstige activiteiten te plannen.

De samenstelling van de bevolking kan worden beschreven met een piramide. Meestal bevatten piramides bevolkingsgroepen op basis van leeftijd en geslacht. Leeftijd wordt weergegeven door verticale lijnen en geslacht met horizontale lijnen.

Inzicht in de bevolkingspiramide

De bevolkingspiramide is een grafiek die bevolkingsgegevens presenteert op basis van leeftijd, geslacht en oppervlakte van een bevolking.

De bevolkingspiramide wordt weergegeven in twee staafdiagrammen, die enerzijds het aantal mannelijke populaties en anderzijds het aantal vrouwelijke populaties in de leeftijdsgroep van vijf jaar toont. Mannen bevinden zich links en rechts voor vrouwen.

de bevolkingspiramide is

Type bevolkingspiramide

Opgemerkt moet worden dat de bevolkingspiramide per regio of land kan verschillen, maar er zijn 3 basisreferenties, namelijk:

1. Pyramid-jongerenpopulatie (expansief)

De piramide van jongeren is een piramide met een grote vorm aan de onderkant en steeds kleiner naar boven.

Deze piramide geeft een gebied weer met een hoog geboortecijfer of een laag kindersterftecijfer en zorgt ervoor dat de jonge bevolking groter is dan de oude bevolking.

Deze piramide is ook algemeen bekend als een driehoekige, conische of piramidepiramide. Meestal te vinden in ontwikkelingslanden zoals Wereld, Maleisië, Filippijnen, India, Brazilië, Nigeria en Egypte.

de bevolkingspiramide is

Kenmerken van de jonge piramide (duur)

 • De meesten van hen bevinden zich in de jonge bevolkingsgroep
 • De groep ouderen is klein in aantal
 • Hoge geboortecijfers
 • Hoge bevolkingsgroei
Lees ook: Intensief lezen: definitie, kenmerken, doel, voordelen en typen

2. Pyramid Stationaire bevolking (Granat)

Een stationaire piramide heeft de vorm van een granaat of een wespennest. De vorm van deze piramide laat zien dat de jonge bevolking nagenoeg gelijk is aan de oude bevolking.

Over het algemeen wordt het veroorzaakt door lage geboorte- en sterftecijfers, zodat het aantal en de bevolkingsgroei relatief vast (stationair) is.

Meestal te vinden in ontwikkelde landen zoals: Singapore, Japan en Engeland.

de bevolkingspiramide is

De kenmerken van de Stationaire Bevolkingspiramide :

 • De populatie in elke leeftijdsgroep is nagenoeg gelijk
 • Laag geboortecijfer
 • Laag sterftecijfer
 • De bevolkingsgroei is bijna nul of traag.

3. Pyramid Population Tua (constructief)

De piramide van de oude bevolking heeft de vorm van een grafsteen. Deze piramide vertoont een laag geboortecijfer of een hoog kindersterftecijfer, dus de bevolkingsgroei is laag. Het grootste deel van de bevolking behoort tot de groep volwassenen of ouderen.

Voorbeelden van landen: Duitsland, Zwitserland en België

de bevolkingspiramide is

De kenmerken van de Oude Bevolkingspiramide:

 • Het aantal jongeren is erg klein.
 • Het geboortecijfer is lager dan het sterftecijfer.
 • De bevolkingsgroei blijft afnemen.

Voordelen van de bevolkingspiramide

De bevolkingspiramide heeft veel voordelen, waaronder:

 • De verhouding tussen de mannelijke en vrouwelijke bevolking kennen
 • De bevolkingsgroei in een land kennen
 • Weten hoeveel leerlingen in de leerplichtige leeftijd zijn
 • Productieve en niet-productieve bevolkingsgroepen kennen