Belastingen zijn: functies en soorten

belasting is

Belastingen zijn verplichte heffingen die door de mensen worden betaald voor de behoeften van de staat en het welzijn van de gemeenschap.

Daarnaast zijn belastingen ook een middel om het inkomen van burgers gelijk te trekken en worden ze gebruikt als een bron van staatsontwikkeling voor de overheid.

Betaal je bijvoorbeeld snelwegbelasting, dan geniet je van wegenbouw en wegreparaties in het gebied waar je woont.

Gebaseerd op wet nr. 28 van 2007 betreffende algemene bepalingen en belastingprocedures. Belastingen zijn verplichte bijdragen aan de staat die verschuldigd zijn door particuliere personen of entiteiten die dwingend zijn op basis van wetten, zonder directe wederkerigheid te ontvangen en die worden gebruikt voor de behoeften van de staat voor de grootste welvaart van de mensen.

In termen van wederkerigheid kunnen we niet direct voelen dat we belasting moeten betalen, belastingbijdragen worden betaald op basis van wettelijke normen en zijn dwangmatig van aard, zodat het niet betalen van belasting als een overtreding van de wet wordt beschouwd.

We kunnen de effecten voelen van het betalen van belastingen in de toekomst, door de ontwikkeling van infrastructuur, de economie en nog veel meer. Daarom zijn wij als goede burgers verplicht om belasting te betalen.

De belastingfunctie is ...

Belastingen hebben een zeer belangrijke functie in het staatsleven, vooral in termen van ontwikkeling.

Belastingen die van de mensen worden verkregen, zullen later een bron van inkomsten worden en alle ontwikkelingsuitgaven financieren. Nou, zijn enkele van de belastingfuncties.

1. Budgetfunctie (budgettaire functie)

Belastingen zijn een bron van staatsinkomsten die dienen om de overheidsuitgaven te financieren.

Daarom heeft de belastingfunctie als bron van staatsinkomsten tot doel de overheidsuitgaven in evenwicht te brengen met het staatsinkomen.

Lees ook: Belastingfuncties zijn: functies en typen [VOL]

2. Functieset

Belastingen als instrument om staatsbeleid op sociaal en economisch gebied te reguleren. De controlefuncties omvatten:

  1. Als hulpmiddel om het inflatiecijfer te beteugelen
  2. Bijvoorbeeld als instrument om exportactiviteiten te stimuleren, zoals exportbelastingen op goederen
  3. Belastingen als instrument om in het binnenland geproduceerde goederen te beschermen, bijvoorbeeld belasting over de toegevoegde waarde (btw)
  4. Belastingen worden gebruikt om kapitaalinvesteringen te reguleren en aan te trekken om de economie van het land te helpen.

3. Egalisatiefunctie

Belastingen worden gebruikt om de inkomensverdeling in evenwicht te brengen en te meten met het geluk en welzijn van de samenleving.

4. Stabilisatiefunctie

Belastingen dienen om de economische omstandigheden te stabiliseren, bijvoorbeeld wanneer inflatie optreedt, stelt de overheid hoge belastingen zodat de hoeveelheid geld in omloop kan worden verminderd.

In tegenstelling tot omstandigheden van deflatie of economische neergang, verlaagt de overheid de belastingen zodat de hoeveelheid geld in omloop kan worden verhoogd.

Soorten belastingen

Belasting naar soort is af te leiden uit de aard, het onderwerp en het object, evenals de locatie van de collectie.

1. Belasting naar aard

  • Directe belasting

Directe belasting is een belasting die periodiek aan belastingplichtigen wordt opgelegd. Voorbeelden van directe belastingen zijn grond- en gebouwenbelasting (PBB) en inkomstenbelasting (PPh)

  • Indirecte belastingen

Indirecte belastingen zijn belastingen die alleen op bepaalde tijden worden geheven. Bijvoorbeeld de luxe omzetbelasting, die alleen wordt verdiend als iemand zijn luxe goederen verkoopt.

2. Belastingen op basis van onderwerp en object

Op basis van het onderwerp en het object worden belastingen in tweeën verdeeld:

  • Objectieve belasting

Belastingen die over een object worden geheven, zoals motorrijtuigenbelasting, invoerrechten, douanerechten en nog veel meer.

  • Subjectieve belasting

Belastingen over het onderwerp zijn bijvoorbeeld inkomstenbelasting (PPh) en vermogensbelasting.

3. Belastingdienst

Belasting op basis van het agentschap is verdeeld in twee, namelijk staatsbelastingen en lokale belastingen

  • Staatsbelasting
Lees ook: Gids voor vee- en meervalenteelt [VOL]

Staatsbelasting is een belasting die rechtstreeks door de centrale overheid wordt geïnd via het desbetreffende directoraat-generaal. Voorbeelden van staatsbelastingen zijn onder meer belasting over de toegevoegde waarde (btw), inkomstenbelasting (PPh) en grond- en gebouwenbelasting (PBB).

  • Lokale belasting

Lokale belastingen worden afgedragen aan lokale overheden of Pemda. De mensen die aan deze belasting zijn onderworpen, zijn de mensen in het gebied.

Voorbeelden van lokale belastingen zijn amusementsbelasting, restaurantbelasting, toeristenbelasting, enzovoort.