Definitie van strategie: niveau, type, bedrijf, integratie, algemeen

strategie is

Strategie is een benadering die verband houdt met de implementatie van ideeën, planning en uitvoering in een activiteit die een bepaalde tijd heeft.

Strategie komt van het Engelse woord Strategie en komt in feite van het Griekse woord strategia, wat de kunst van het leiden van troepen, commando's en generaals betekent.

Tot slot, in de 20e eeuw, werd het woord strategie vaak gebruikt als een manier om politieke doelen te bereiken, inclusief hoe bedreigingen te overwinnen en de middelen die ze hebben te gebruiken.

Het huidige woord strategie heeft echter niet alleen betrekking op politieke of militaire zaken, maar wordt ook veel gebruikt in de economie en het bedrijfsleven.

In de zakenwereld is strategie het proces van het bepalen van de richting en langetermijndoelen van de organisatie door de inspanningen om organisatorische middelen effectief en efficiënt te gebruiken en toe te wijzen om te voldoen aan de behoeften van de markt en belanghebbenden.

Inzicht in strategie volgens experts

 • Siagian

Strategie is een reeks fundamentele beslissingen en acties die door het topmanagement worden genomen en door alle niveaus van een organisatie worden geïmplementeerd om de doelen van de organisatie te bereiken.

 • Glueck en Jauch

Strategie is een verenigd, breed en geïntegreerd plan dat het strategische voordeel van het bedrijf koppelt aan milieu-uitdagingen, dat is ontworpen om ervoor te zorgen dat de belangrijkste doelstellingen van het bedrijf kunnen worden bereikt door de juiste implementatie van de organisatie.

 • Craig & Grant

Strategie is het bepalen van langetermijndoelen en -doelstellingen (targeting en langetermijndoelen) van een bedrijf en de richting van actie en toewijzing van middelen die nodig zijn om doelen en doelstellingen te bereiken (het bereiken van de doelen en doelstellingen).

 • Stephanie K. Marrus

Strategie is het proces van het bepalen van de plannen van de topleiders die gericht zijn op de langetermijndoelen van de organisatie, samen met het voorbereiden van manieren of inspanningen om deze doelen te bereiken.

Strategieniveaus

Volgens Dan chendel en Charles Hofer, Higgins, zijn er vier strategieniveaus, zoals:

1. Bedrijfsstrategie

Ondernemingsstrategie is gerelateerd aan publieke respons. De samenleving is een groep buiten de organisatie die niet gecontroleerd kan worden, daarnaast is er ook de overheid.

In de samenleving is er een verzameling groepen zoals pressiegroepen, politieke groeperingen en andere sociale groepen.

Ondernemingsstrategie geeft de relatie aan tussen de organisatie en de buitenwereld, voor zover de interactie wordt uitgevoerd zodat de organisatie hiervan kan profiteren. De strategie beoogt een goede dienstverlening aan de eisen en behoeften van de samenleving.

2. Bedrijfsstrategie

Bedrijfsstrategie is gerelateerd aan de missie die door de organisatie wordt uitgevoerd, deze strategie wordt vaak de Grand Strategy genoemd omdat deze de gebieden bevat waar de organisatie zich mee bezighoudt.

De vragen die vaak worden gesteld door bedrijfsstrategieën, zoals wat ons bedrijf is en hoe we het bedrijf controleren, moeten niet alleen worden beantwoord door bedrijfsorganisaties, maar ook door elke overheidsorganisatie en non-profitorganisatie.

Lees ook: Poëzie is - Definitie, elementen, typen en voorbeelden [VOLLEDIG]

Wat is de belangrijkste missie van de universiteit? Wat is de missie van de stichting, wat is de missie van deze instelling, die instelling? en veel meer.

3. Bedrijfsstrategie

De strategie op dit niveau legt uit hoe je de markt in de samenleving kunt grijpen. Deze strategie plaatst de organisatie om te worden vertrouwd door de gemeenschap, autoriteiten, overheid en anderen.

Dat alles heeft tot doel strategische voordelen te behalen en tegelijkertijd de organisatie naar een beter niveau te ondersteunen.

4. Functionele strategie

Er zijn drie soorten functionele strategieën, namelijk:

 • De functionele economische strategie omvat de functies van de organisatie als een gezonde economische eenheid, zoals in de financiële sector, marketing, hulpbronnen, onderzoek en ontwikkeling.
 • Functionele managementstrategie, inclusief managementfuncties, namelijk plannen, organiseren, implementeren, controleren, bemannen, leiden, motiveren, communiceren, besluitvorming, vertegenwoordigen en integreren.
 • Strategische probleemstrategie, waarvan de belangrijkste functie is het beheersen van de omgeving, zowel bekende omgevingssituaties als situaties die nog niet bekend zijn of die altijd veranderen.

Soorten strategieën zijn

er zijn 5 soorten strategieën, zoals:

 • Integratiestrategie

Alle soorten voorwaartse, achterwaartse en horizontale integratie zijn verticale integraties. Door verticale integratie heeft het bedrijf controle over distributeurs, leveranciers en concurrenten.

 • Intensieve strategie

Intensieve strategie met betrekking tot marktpenetratie en productontwikkeling wordt vaak een intensieve strategie genoemd omdat het intensieve inspanningen vereist, waardoor de productconcurrentie van het bedrijf voortdurend toeneemt.

 • Diversificatiestrategie

Er zijn drie soorten diversificatiestrategieën, namelijk concentrische, horizontale en conglomeraatdiversificatie. Het toevoegen van een nieuw, maar nog steeds gerelateerd product of dienst wordt meestal concentrische diversificatie genoemd.

Het toevoegen van nieuwe, niet-gerelateerde producten of diensten aan bestaande klanten wordt horizontale diversificatie genoemd. Het toevoegen van nieuwe producten of diensten die geen diversificatie van conglomeraten worden genoemd.

 • Defensieve strategie

Deze strategieën omvatten kostenrationalisatie, desinvestering of liquidatie. Kostenrationalisatie vindt plaats wanneer een organisatie herstructureert door middel van besparingen op kosten en activa om het verkooprendement en de dalende winst te verhogen.

Desinvestering is het verkopen van een divisie of een onderdeel van een organisatie. Desinvesteringen worden vaak gebruikt om kapitaal te verhogen dat vervolgens zal worden gebruikt voor verdere acquisities of strategische investeringen. Ondertussen verkoopt liquidatie alle activa van een bedrijf in fasen op basis van de reële waarde van deze activa. verlies van een groot bedrag.

 • Michael Porter's algemene strategie

Volgens Porter zijn er drie strategische fundamenten die organisaties kunnen helpen een concurrentievoordeel te behalen, namelijk kostenvoordeel, differentiatie en focus.

Porter noemde deze drie algemene strategieën. Kostenvoordeel legt de nadruk op het vervaardigen van gestandaardiseerde producten tegen zeer lage kosten per eenheid voor consumenten die gevoelig zijn voor prijsveranderingen.

Lees ook: Inzicht in onderwijs uit verschillende bronnen + typen

Differentiatie is een strategie die tot doel heeft producten te creëren en diensten aan te bieden die in alle bedrijfstakken als uniek worden beschouwd en die gericht zijn op consumenten die zich relatief weinig zorgen maken over prijsveranderingen.

Focus betekent producten maken en diensten verlenen die aansluiten op de behoefte van een kleine groep consumenten.

Bedrijfsstrategie

Bedrijfsstrategie is de manier waarop zakelijke beslissingen worden genomen. Wat betreft onder meer de tactieken of procedures voor zakelijke concurrentie.

1. Dreiging van nieuwkomers

In de industriële sector zijn bedrijven die nieuwe capaciteiten binnenhalen en een winstgevend en goed marktaandeel willen verwerven, maar het hangt allemaal af van de beperkingen of obstakels om hen heen.

2. Onderhandelingspositie van leveranciers

In een branche kan een leverancier ook een bedreiging vormen, omdat een leverancier de prijs van het product dat hij verkoopt kan verhogen of de kwaliteit van het product kan verminderen.

Als de productprijs van de leverancier goed is, zullen de goederenkosten van het bedrijf ook stijgen, zodat de verkoopprijs van het product stijgt. Als de verkoopprijs van het product stijgt, zal in overeenstemming met de wet van de vraag de vraag afnemen.

Evenzo, als een leverancier de kwaliteit van het product vermindert, zal de kwaliteit van het producerende product ook afnemen, waardoor de klant- of consumententevredenheid afneemt.

3. Onderhandelingspositie van kopers

Kopers zullen altijd proberen om producten van uitstekende kwaliteit en tegen lage prijzen te krijgen.

Deze houding van kopers is universeel en speelt een doorslaggevende rol voor het bedrijf.

Als het product tegen een veel hogere prijs wordt gewaardeerd dan zijn kwaliteit (de prijs geeft niet weer wat het zou moeten zijn), dan zal de koper het product van het bedrijf niet kopen.

4. De onderhandelingspositie van vervangende producten

Het vervangende product heeft functioneel dezelfde voordelen als het hoofd (originele) product, maar heeft een lagere productkwaliteit en prijs.

Over het algemeen hebben vervangende producten de voorkeur van mensen met een laag inkomen, maar die met een hogere status willen verschijnen dan ze in werkelijkheid zijn.

5. Competitie tussen concurrenten In competitie, conventioneel

een ander bedrijf kan veel energie in de markt steken. Consumenten zijn concurrentietaxi's van vergelijkbare bedrijven die op de markt spelen.

Wie de harten van kopers (consumenten) kan trekken, zal het bedrijf de concurrentie kunnen winnen. Om consumenten aan te trekken, doen bedrijven verschillende manieren, van het verstrekken van krediet met lichtcondities, speciale faciliteiten tot het aanbieden van verlaagde en goedkope prijzen.