4 Door de natuur geïnspireerde technologie

Na 3,5 miljard jaar evolutie is de natuur verreweg de meest geavanceerde en krachtige innovator.

Door natuurlijke selectie heeft de natuur creatieve oplossingen kunnen vinden om het leven op aarde te ondersteunen. Door vorm, gedrag, beweging, aanpassingsvermogen enzovoort te observeren en te bestuderen, beginnen mensen nieuwe technologieën te ontwikkelen en bestaande te optimaliseren.

Hier zijn vier door de natuur geïnspireerde technologische innovaties die game-changers kunnen zijn op een aantal gebieden, waaronder industriële robotica, productie, onderhoud, gezondheidszorg, schone energie, bouwmaterialen en zelfs de menselijke sprong naar de sterren.

Zonder een foto van een levend wezen dat kan vliegen, zou het moeilijk zijn voor mensen om zich iets voor te stellen dat vliegen wordt genoemd.

Mensen imiteren het door vleugels als vogels te maken, maar kunnen mensen niet laten vliegen.

Naarmate de technologie vordert, wordt de ontwikkeling van technologie in vliegtuigen steeds geavanceerder ... maar de hoop om zelfstandig te kunnen vliegen als een vogel is nog steeds een belangrijke droom voor ons.

Er worden nog steeds verbeteringen aangebracht en de vorm van een vogel die geschikt is voor mensen, is het vliegtuig zoals we dat vandaag kennen.

De robotarm is een van de grootste doorbraken van de 21ste eeuw.

Deze ontdekking stimuleert ook het tijdperk van automatisering in de industriële technologie.

In feite kende het begin van deze handvormige modellering onder andere veel uitdagingen. Dit model is gemaakt van stijve onderdelen die beweging beperken.

De grote armmaat betekent ook dat de gebruiker zorgvuldig moet worden beschermd om botsingen te voorkomen.

Toen kwam de Bionic Handling Assistant die het model van de slurf van olifanten imiteerde, niet alleen om dit probleem op te lossen, maar ook om verschillende ontwikkelingsmogelijkheden te openen.

Lees ook: Unieke feiten over beweging: relatief

Met een plastic schijf en met behulp van perslucht om op welke manier dan ook te buigen, zoals de slurf van een olifant en FinGripper-technologie die kan worden gebruikt om zachte of vreemd gevormde objecten op te pakken en de nadelige effecten op mensen te verminderen.

Kunstmatige intelligentie is intelligentie die wordt toegevoegd aan een systeem dat in een wetenschappelijke context kan worden beheerd

Deze kunstmatige intelligentie is ontstaan ​​uit de wens om de neurale prestaties van de menselijke en dierlijke hersenen na te bootsen, die later werden aangepast in computerprogramma's.

Bij de ontwikkeling ervan is het gebruik van kunstmatige intelligentie niet alleen beperkt tot toepassingen op computergebied, maar wordt het ook gebruikt op het gebied van economie, wetenschap, geneeskunde, techniek en het leger, aangezien het is ingebouwd in verschillende computersoftwaretoepassingen en videogames.

Rioolwaterzuivering of huishoudelijke afvalwaterbehandeling is het proces waarbij verontreinigingen uit afvalwater en huishoudelijk afval worden verwijderd, zowel afvoer als huishoudelijk afval.

Dit kunnen fysische, chemische en biologische processen zijn om fysische, chemische en biologische verontreinigingen te verwijderen.

Afbeeldingsresultaat voor afval

In het begin is de bestaande afvalbeheertechnologie ontstaan ​​uit de inspiratie van de ecosysteemcyclus in de natuur die in staat is om afval te beheren en natuurlijke omstandigheden te herstellen naar normaal.

Referentie

  • Technologie wordt door de natuur bedreven
  • Op vogels geïnspireerde technologie