Voorbeelden van effectieve zinnen + begrip, termen en kenmerken (VOLLEDIG)

Voorbeelden van effectieve straffen zijn: Hij heeft me verlaten, mijn broer heeft koorts waardoor hij niet naar school kan, en vele anderen zullen in dit artikel worden besproken.

Effectieve zin is

Effectieve zinnen kunnen worden geïnterpreteerd als woorden die de taalregels correct en correct volgen.

Met de vorm van een zin die in overeenstemming is met deze regels of voorschriften, wordt gehoopt dat de lezer de betekenis van de zin gemakkelijk zal begrijpen.

Voorbeelden van effectieve zinnen

Voorwaarden van effectieve zin

Een zin kan een voorbeeld van een effectieve zin worden genoemd als deze aan ten minste vier onderdelen voldoet:

 1. EYD-compatibel
 2. Systematisch
 3. Niet extravagant en langdradig
 4. Niet dubbelzinnig

Vervolgens zullen we elk van deze termen bespreken.

1. EYD-compatibel

Een zin moet de juiste spelling en interpunctie gebruiken volgens de EYD-regels (Enhanced Spelling).

Standaardwoorden moeten ook een punt van zorg zijn, zodat het woord dat u schrijft niet correct wordt gespeld.

2. Systematisch

Voorbeelden van effectieve straffen moeten systematisch worden gerangschikt. De eenvoudigste zin is er een met een onderwerp- en predikaatrangschikking, en vervolgens toegevoegd met objecten, aanvullingen en beschrijvingen.

Maak, om de zinnen effectiever te maken, zoveel mogelijk zinnen waarin de volgorde niet verwarrend is. Als er geen bevestiging is, wordt verwacht dat het onderwerp en het predikaat altijd aan het begin van de zin staan.

3. Efficiënt of niet verspillend

Houd er rekening mee dat effectieve zinnen op een effectieve, duidelijke manier moeten zijn gestructureerd.

Zorg ervoor dat de zinsstructuur die u formuleert duidelijk en beknopt is, zodat mensen die het lezen gemakkelijk de ideeën kunnen oppikken die u indient.

4. Eenduidig

Voorbeelden van effectieve zinnen moeten de zin duidelijk en ondubbelzinnig overbrengen.

Lees ook: Procedures voor het planten en verzorgen van sjalotten om te oogsten Voorbeelden van complete effectieve zinnen

Voorbeelden van effectieve zinnen

Hieronder volgen voorbeelden van effectieve berekeningen die we uit verschillende bronnen hebben samengesteld:

 1. Aris kocht krediet voor haar broer
 2. Elke keer dat ze elkaar ontmoetten, keken ze elkaar in de ogen
 3. Sinta investeert in kantoormeubilair
 4. Vrouwen moeten voorzichtig zijn bij het doorlopen van de gang
 5. Alle studenten zijn onderworpen aan dezelfde regels
 6. Omdat de prijzen bleven stijgen, leden de mensen honger
 7. Dit onderzoek levert veel voordelen op voor bewoners
 8. De onderzoeker heeft tot taak de resultaten van data-analyse te analyseren en te presenteren
 9. We moeten verschillende onderzoeksbeperkingen oplossen
 10. Elke zaterdag scouten de kinderen een training
 11. Aangekomen bij het huis van oom, begon Riko onmiddellijk met oom te boeren
 12. Deze nacht is een koude nacht
 13. De bijeenkomst besprak manieren om regionaal toerisme te promoten
 14. Die maand valt samen met de vastenmaand
 15. Het was een sterrennacht
 16. De oorzaak van overstromingen is de afvalverwijdering stroomafwaarts van de rivier
 17. We hebben het boek ontleed
 18. Ze gingen akkoord met de beslissing
 19. Ik heb de film bekeken
 20. Dat probleem moeten we oplossen
 21. Hij is geen dienaar, maar een leraar
 22. Ze schilderen niet, ze tekenen
 23. De rivier wordt verbreed
 24. Het seminarie besprak het belang van een generatie met een hoge moraal
 25. Sprekers zijn welkom
 26. De tijd en plaats worden aan de spreker verstrekt
 27. Ze rennen in de achtertuin van de school
 28. Het was een heel moeilijke taak voor mij
 29. Hij droeg een rode broek
 30. Omdat hij 's nachts te laat sliep, kwam hij te laat op school