4 principes van geografie en hun toepassing in ons leven

Geografie is de studie van de principes van gelijkenis in locatie en ruimtelijke verschillen, gebaseerd op fysieke en menselijke verschijnselen die zich voordoen op het aardoppervlak.

In aardrijkskundelessen komen veel geografische verschijnselen voor.

Nu zijn de geografische verschijnselen die zich voordoen volledig vermeld in 4 geografische principes.

Uitleg van de principes van geografie

Wat zijn deze principes? En hoe wordt het toegepast in ons leven? Kom alles hieronder bekijken

Geografische principes en voorbeelden

Over het algemeen zijn de principes van geografie onderverdeeld in 4 delen, namelijk:

  1. Principe van distributie
  2. Het principe van onderlinge samenhang
  3. Principe beschrijving
  4. Principes van chorologie

Met deze 4 principes kunnen we allemaal heel gemakkelijk de geografische fonemen bestuderen die op het aardoppervlak voorkomen. Het volgende is een uitleg van de principes van de geografie, compleet met voorbeelden van hun toepassing.

1. Het principe van distributie (spread)

Het distributieprincipe wordt de eerste sleutel genoemd in de studie van geografie.

De reden is dat dit principe wordt gebruikt om geografische verschijnselen en verschijnselen te onderzoeken die ongelijk en ongelijk op het aardoppervlak voorkomen. Geografische verschijnselen die worden bestudeerd, kunnen de vorm hebben van planten, dieren, mensen en landschappen.

Zelfs sommige geografen onthullen dat het distributieprincipe de relatie tussen het ene fenomeen en het andere als geheel kan onthullen. En de rente kan worden gebruikt om de situatie in de toekomst te voorspellen.

Principes van distributie in geografie

Voorbeeld: we weten allemaal dat de verspreiding van flora en fauna in de wereld niet hetzelfde is in het ene gebied naar het andere. Dit toont aan dat er een fenomeen van het distributieprincipe is dat in de wereld voorkomt.

Ten tweede verschilt ook de verdeling van het waterpotentieel in elke regio. Niet alleen in de wereld, maar in elke regio in verschillende delen van de wereld. Daarom is het niet verwonderlijk dat er tot nu toe gebieden zijn die erg vruchtbaar zijn, met veel groene planten die overwoekerd zijn vanwege hun enorme waterpotentieel, en er zijn ook gebieden die tot op de dag van vandaag droog zijn.

Lees ook: The Process of Rain (+ volledig beeld en uitleg)

2. Het principe van onderlinge samenhang (koppeling)

Het volgende principe van geografie is het principe van onderlinge relatie of koppeling. Dit principe wordt gebruikt om de relatie tussen een geografisch fenomeen en andere geografische fenomenen in een ruimte te onderzoeken. Het doel is om bestaande relaties in de kamer te beschrijven.

Sommige experts schrijven dat dit principe van onderlinge relatie de relatie tussen fysieke symptomen en fysieke symptomen, fysieke symptomen en sociale en sociale en sociale symptomen kan onthullen. Het resultaat van het principe van onderlinge samenhang is het kunnen beschrijven van de geografische kenmerken van een gebied.

Ontbossing

Voorbeeld: Er is een fenomeen van ernstige overstromingen veroorzaakt door houtkap in het bovenstroomse gebied. Dit fenomeen toont het principe van de onderlinge relatie tussen sociale symptomen en fysieke symptomen. De relatie tussen menselijk handelen, die een impact heeft op de natuurlijke schade die optreedt.

3. principe beschrijving (afbeelding)

Het principe van beschrijving of beschrijving dient om de verschijnselen die zich na waarnemingen op het aardoppervlak voordoen nader te verklaren. In staat om een ​​diepgaande uitleg te geven van specifieke geografische symptomen die optreden.

In zijn uitleg beschrijft het beschrijvingsprincipe niet alleen mondeling, schriftelijk of op een kaart, maar wordt het ook specifieker beschreven aan de hand van grafieken, tabellen en diagrammen.

Principes voor het beschrijven van geografie

Voorbeeld van het toepassen van het beschrijvingprincipe: Tabelcijfers met werkloosheid in de regio Oost-Java. Vervolgens een foto die de verdeling van de regenval in een jaar in de wereldregio laat zien. Ten slotte een kaartgrafiek met tektonische platen in alle regio's van de wereld.

4. Principes van corologie (gecombineerd)

Het laatste principe van aardrijkskunde is chorologie of combinatie. Waarin dit principe de 3 hierboven beschreven principes combineert. Het principe van chorologie is gericht op het onderzoeken van feiten, symptomen en problemen die zich op een plaats voordoen. Die worden allemaal bekeken in termen van distributie, interactie, integratie en interactie in een bepaalde ruimte.

Lees ook: Waar is Oud-Zeeland? Principes van geografische chorologie

Bijvoorbeeld: bij het onderzoeken van het fenomeen regen moet eerst gekeken worden naar de verdeling van regen die in de wereld voorkomt, wat is de oorzaak van het verschil in neerslag en wat zijn de effecten van dit verschil.

Referentie

  • Geografieprincipe - Thema's van geografie